داستان اولین واحد صلح سازمان ملل که همه اعضایش زن بودند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: داستان اولین واحد صلح سازمان ملل که همه اعضایش زن بودند

در برنامه شاهد عینی امروز با جیل مک گیورینگ خبرنگار بی بی سی همراه می شویم و به دوازده سال قبل یعنی سال ۲۰۰۷ بر می گردیم، زمانی که زنان پاسدار صلح سازمان ملل برای اولین بار در لیبریا در غرب آفریقا ماموریت خود را شروع کردند.

این برنامه در چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنو