چرا واکنش دولت به مرگ دختر آبی متناقض بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا واکنش دولت به مرگ دختر آبی متناقض بود؟

فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده هیئتی را برای بررسی امکان ورود زنان به استادیومها به ایران می فرستد. در ایران البته مقامهای دولتی در زمینه ورود زنان به استادیومهای فوتبال حرفهای متناقضی بیان کرده اند. بعد از خودسوزی و مرگ یک دختر جوان، بحث ورود زنان به ورزشگاهها دوباره به جلسه هیئت دولت ایران کشیده شد. بعد از این جلسه سخنگوی دولت ایران از فراهم شدن شرایط ورود زنان به ورزشگاهها خبر داد. ولی رئیس دفتر حسن روحانی گفت شرایط ورزشگاهها را برای ورود زنان مناسب نیست.

در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی، در این باره گفت و گوئی داشتیم با مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و اول از او پرسیدیم که چرا دولت نمی تواند موضع مشخصی در این باره بگیرد؟

این گفت‌وگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنو