آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸: قد و نیم قد- برنامه کودکان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸: قد و نیم قد- برنامه کودکان

'آیا می‌دانید ' یکی از قسمت‌های متنوع قد و نیم‌قد، برنامه مخصوص کودکان است که از بی‌بی‌سی فارسی هر پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود. تکرار آن را می‌توانید هر جمعه ساعت ۱۶ ببینید.

در این قسمت: می دانید قایق چطور حرکت می‌کند؟ بالن هوای داغ چطور ساخته می‌شود؟

آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸: قد و نیم قد- برنامه کودکان

موضوعات مرتبط