جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹)

تا جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹)

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹)
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ دیدبان
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ پرگار (جنگ‌های ایران و روسیه)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ فرش قرمز
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۰۰ ۰۲:۰۰ خبرنگاران
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ صفحه ۲ آخر هفته
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر - بازپخش
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ کلیک
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ آپارات (آفساید)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ شرلوک‌
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ بلور بنفش
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ سیاره آبی (کرانه‌ها)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنو)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ داستان چین (آخرین امپراطوری)
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ فرش قرمز
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ جشنواره موسیقی کلاسیک بی‌بی‌سی پرامز۲۰۱۹
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ خبرنگاران
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ شهرهای هوشمند(سنگاپور)
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ پرگار (امریکا یا چین، آینده با کدام است؟)
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ دیدبان
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ شرلوک‌
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ جشنواره موسیقی کلاسیک بی‌بی‌سی پرامز۲۰۱۹
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ ایده های درخشان
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ خبر - بازپخش
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹)
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ خبرنگاران
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۰۰ ۰۲:۰۰ دنیای ما (جهاد احسن)
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر - بازپخش
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ بلور بنفش
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ جشنواره موسیقی کلاسیک بی‌بی‌سی پرامز۲۰۱۹
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر - بازپخش
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ کلیک
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ پرگار (امریکا یا چین، آینده با کدام است؟)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دیدبان
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ دنیای پنهان کودکان
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ شهرهای هوشمند(سنگاپور)
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ ۷ روز در سوگ دایانا
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ بلور بنفش
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ ایده‌های درخشان
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ سیاره آبی (سیاره آبی ما)
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ خبرنگاران
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ آپارات (آفساید)
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ شرلوک
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۳:۰۰ کلیک
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ خبر - بازپخش
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹)
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ دنیای ما (جهاد احسن)
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۰۰ ۰۲:۰۰ ایده‌های درخشان
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر - بازپخش
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ دنیای ما (جهاد احسن)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ سیاره آبی (سیاره آبی ما)
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر - بازپخش
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنو)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ ۷ روز در سوگ دایانا
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ بلور بنفش
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ سیاره یخ زده
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ ایده‌های درخشان
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ قد و نیم قد
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیک
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ عشاق نامدار قرن بیستم (ریچارد برتون و الیزابت تیلور)
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ داستان چین (عصر انقلاب)
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنو)
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ پرگار (امریکا یا چین، آینده با کدام است؟)
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ دنیای پنهان کودکان
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ بلور بنفش
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ خبر - بازپخش
سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹)
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ ایده‌های درخشان
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه(بازپخش)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۰۰ ۰۲:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنو)
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه - (بازپخش)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر - بازپخش
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ ایده‌های درخشان
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ پرگار (امریکا یا چین، آینده با کدام است؟)
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر - بازپخش
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ شهرهای هوشمند(سنگاپور)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه - (بازپخش)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ جشنواره موسیقی کلاسیک بی‌بی‌سی پرامز
۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱۰:۳۰ آپارات (آفساید)
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ بلور بنفش
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ سیاره یخ زده (سرحد نهایی)
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال سیاسی)
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیک
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ اسرار گنجینه‌ها
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ صفحه ۲
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ دنیای پنهان کودکان
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ داستان چین (عصر انقلاب)
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ دنیای ما (جهاد احسن)
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ خبر - بازپخش
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹)
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال سیاسی)
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۰۰ ۰۲:۰۰ صفحه ۲
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی
۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر - بازپخش
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ دنیای ما (جهاد احسن)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ اسرار گنجینه‌ها
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر - بازپخش
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ ایده‌های درخشان
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ داستان چین (عصر انقلاب)
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ صفحه ۲
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ شرلوک‌
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیک
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ سیاره آبی (سیاره آبی ما)
۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱۵:۰۰ عشاق نامدار قرن بیستم (ریچارد برتون و الیزابت تیلور)
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ بلور بنفش
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ شرلوک
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ۶۰ دقیقه
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ دنیای ما (غرش در فلسطین)
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ خبر
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ آپارات (آفساید)
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ پرگار (امریکا یا چین، آینده با کدام است؟)
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ صفحه ۲
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ خبر - بازپخش
پنج‌شنبه۲۸ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۱۹سپتامبر ۲۰۱۹)
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ بلور بنفش
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۰۶:۳۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۰۰ ۰۲:۰۰ کلیک
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ قد و نیم قد
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ داستان چین (عصر انقلاب)
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر - بازپخش
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ صفحه ۲
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ ۶۰ دقیقه - بازپخش
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ غذاهای نیم ساعتی جِیمی
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ باروری و دانش نوین
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ دنیای ما (غرش در فلسطین)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ سیاره آبی (سیاره آبی ما)
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ شهرهای هوشمند(سنگاپور)
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال سیاسی)
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ جشنواره موسیقی کلاسیک بی‌بی‌سی پرامز ۲۰۱۹
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ بلور بنفش
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ شرلوک
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ صفحه ۲ آخر هفته
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ ایده‌های درخشان
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ اسرار گنجینه‌ها
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ پرگار (امریکا یا چین، آینده با کدام است؟)
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ عشاق نامدار قرن بیستم (ریچارد برتون و الیزابت تیلور)
۰۲:۳۰ ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۲۲:۰۰ آپارات (آفساید)
دنیای ما (غرش در فلسطین)
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ خبر - بازپخش
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ (برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹)
تهران کابل دوشنبه گرینویچ برنامه
۰۴:۳۰ ۰۴:۳۰ ۰۵:۰۰ ۰۰:۰۰ کلیک
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۳۰ ۰۰:۳۰ صفحه ۲ آخر هفته
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۳۰ ۰۱:۳۰ سیاره آبی (سیاره آبی ما)
۰۷:۰۰ ۰۷:۰۰ ۰۷:۳۰ ۰۲:۳۰ چشم‌انداز بامدادی
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ ۰۳:۳۰ چشم‌انداز بامدادی رادیویی
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ ۰۴:۳۰ خبر - بازپخش
۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ ۰۵:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال سیاسی)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ ۰۵:۳۰ خبر - بازپخش
۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۰۶:۰۰ ایده‌های درخشان
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ ۰۶:۳۰ باروری و دانش نوین
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ ۰۷:۳۰ خبر - بازپخش
۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰۸:۰۰ بلور بنفش
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ ۰۸:۳۰ صفحه ۲ آخر هفته
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ ۰۹:۳۰ دنیای ما (غرش در فلسطین)
۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۰:۰۰ شرلوک
۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۱:۰۰ عشاق نامدار قرن بیستم (ریچارد برتون و الیزابت تیلور)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۱:۳۰ قد و نیم قد
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱۲:۳۰ خبر
۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳:۰۰ دیدبان
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۳:۳۰ خبر
۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱۴:۰۰ شهرهای هوشمند (احمدآباد، هند)
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۴:۳۰ داستان چین (عصر انقلاب)
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱۵:۳۰ خبر
۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰ ۲۱:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیک
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱۶:۳۰ آپارات (مصطفی)
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱۷:۳۰ ایده‌های درخشان
۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰ ۲۳:۰۰ ۱۸:۰۰ دنیای ما (غرش در فلسطین)
۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰ ۲۳:۳۰ ۱۸:۳۰ خبر
۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰ بلور بنفش
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱۹:۳۰ جشنواره موسیقی کلاسیک بی‌بی‌سی پرامز ۲۰۱۹
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۲۰:۳۰ صفحه ۲ آخر هفته
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۰ ۲۱:۳۰ اسرار گنجینه‌ها
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰ ۲۲:۳۰ خبر - بازپخش
۰۳:۳۰ ۰۳:۳۰ ۰۴:۰۰ ۲۳:۰۰ به عبارت دیگر (گفت‌و‌گو با فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال سیاسی)
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۳۰ ۲۳:۳۰ خبر - بازپخش