هفت‌شنبه: سرنوشت دختر آبی در ترانه‌های تازه هفته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت‌شنبه: سرنوشت دختر آبی در ترانه‌های تازه هفته

هفت‌شنبه عنوان برنامه علی همدانی است که هر شنبه از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏

در برنامه این هفته هفت شنبه ترانه های تازه ای می شنویم از سارا نایینی،. حسن شماعی‌زاده،. نگار معظم و هاتف که در واکنش به خبر درگذشت نگار معظم، ترانه‌ای برایش خوانده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنو