آیا تغییر رویکرد دولت ایران در خصوصی‌سازی مشکلات کارگران را برطرف می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا تغییر رویکرد دولت ایران در خصوصی‌سازی مشکلات کارگران را برطرف می‌کند؟

سخنگوی دولت ایران در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته هیات عالی واگذاری در دولت ایران شرایط واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را مورد بازنگری قرار می دهد.

علی ربیعی با اشاره به شرکتهایی که پس از خصوصی سازی دچار مشکل شده اند گفته این شرکتها شرایط یکسانی داشته اند اما در بخش خصوصی به کسانی که 'اهلیت ' نداشته اند واگذار شده اند. به نظر می رسد اشاره سخنگوی دولت به کارخانجات بزرگی مثل آذر آب ، هپکو یا هفت تپه است که در ماههای اخیر صحنه اعتراضات گسترده کارگری بوده اند. در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از فرهاد گوهر دانی پژوهشگر اقتصاد توسعه در دانشگاه یورک پرسیدیم، تغییرات مد نظر دولت برای خصوصی سازی چه می تواند باشد؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.