اخبار جعلی و جنگ جهانی دوم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: اخبار جعلی و جنگ جهانی دوم

در شاهد عینی این هفته به دوران جنگ جهانی دوم می‌رویم؛ زمانی که موضوع اخبار جعلی مانند حالا به موضوع روز تبدیل شده بود.‏

این برنامه در چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در تاریخ پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.