جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ (برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹)

تا جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ (برابر با ۱ نوامبر ۲۰۱۹)