از دو سوی آمو: از مدینه تا نگینه‏

از دو سوی آمو: از مدینه تا نگینه‏

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏

در این برنامه ترانه‌هایی تازه می‌شنویم از زلیخا، شاهین احمدی، مدینه حق‌نظروا، خوشبو احمدی و نگینه امان‌قلوا.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏