شاهد عینی (۱۷۰): محاکمه کاپیتان کشتی آلمانی پس از نجات مهاجران در مدیترانه

شاهد عینی (۱۷۰): محاکمه کاپیتان کشتی آلمانی پس از نجات مهاجران در مدیترانه

در قسمت ۱۷۰ از برنامه شاهد عینی، به تابستان سال ۲۰۰۴ میلادی برمیگردیم. زمانی که خدمه یک کشتی آلمانی که در دریای مدیترانه به سوی کانال سوئز در حرکت بود، متوجه شئ شناوری در آب شدند.

آن چه پس از آن رخ داد، منجر به واقعه ای دیپلماتیک شد که بازتاب آن تا به امروز ادامه دارد.‏

این برنامه در چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در تاریخ پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.