گفتگوی آپارات- 'دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری'

گفتگوی آپارات- 'دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری'

گفتگوی آپارات با لیلی نیکو‌نظر پژوهش‌گر مطالعات فرهنگی، فرید اسماعیل پور پژوهش‌گر فیلم و امید شمس پژوهش‌گر مطالعات فرهنگی درباره فیلم 'دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری' ساخته مشترک بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم را اینجا ببینید.