تلاش برای نجات دیواره بزرگ مرجانی چطور آغاز شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: تلاش برای نجات دیواره بزرگ مرجانی چطور آغاز شد؟

در این برنامه شاهد عینی، به نیم قرن پیش بر می‌گردیم، زمانی که اولین تلاش برای جلوگیری از ویرانی دیواره بزرگ مرجانی در اقیانوسیه آغاز شد.‏

این برنامه در چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در تاریخ پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.