گفتگوی آپارات - 'زمانی برای مستی اسبها'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات - 'زمانی برای مستی اسبها'

گفتگوی آپارات با بهمن قبادی کارگردان فیلم 'زمانی برای مستی اسبها' را اینجا ببینید.