پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراضات به قیمت بنزین در ایران؛ تورم در راه است؟

ابعاد اقتصادی افزایش قیمت بنزین، همچنان بحث برانگیز دنبال می شود، بسیاری این تصمیم را برای شرایط فعلی اقتصاد ایران تنها راه حل نجات از کسری بودجه تلقی می کنند و بسیاری دیگر معتقدند طرح افزایش قیمت بنزین بارها در مجلس رای نیاورده، چرا دولت برای جبران کسری بودجه اینچنین مصرانه این طرح را پیگیری می کند؟

ناصر مدنی، مجری برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی درباره پیامدهای اقتصادی این گران شدن بنزین مصاحبه‌ای داشته با رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون آمریکا

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند