عوامل خارجی'؛ بهانه‌‌ای برای سرکوب معترضان است؟'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'عوامل خارجی'؛ بهانه‌‌ای برای سرکوب معترضان است؟

ادعای نقش عوامل خارجی پشت ادامه اعتراضات در ایران، فقط از مقام های ایرانی شنیده نمی شود.

‌دولت روسیه، از متحدان بین‌المللی ایران هم از این موضوع به عنوان یک احتمال یاد می‌کند. در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی این سوال را با منصور فرهنگ در میان گذاشته‌ایم که آیا حکومت ایران با تاکید بر این موضوع به تاثیرگذاری سایر کشورها اعتراف می‌کند یا از این عبارت برای سرکوب معترضین استفاده می‌کند؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.