واکنش حکومت به اعتراضات در مناسبات بین‌المللی ایران تاثیر گذار خواهد بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش حکومت به اعتراضات در روابط بین‌المللی ایران تاثیرگذار خواهد بود؟

در چند روز گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا به اعتراضات در ایران واکنش نشان داده‌اند. نهادهای بین‌المللی هم درباره اعتراضات بیانیه صادر کردند.

اما آیا واکنش حکومت به اعتراضات در مناسبات بین‌المللی ایران تاثیرگذار خواهد بود؟

در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی (چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸) برای گفت‌وگو درباره نگاه جامعه جهانی به شرایط اعتراضات آبان ۹۸ در ایران از مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در بوستون آمریکا دعوت کردیم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.