گفتگوی آپارات - هزاران زن چون من
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات - 'هزار و یک زن چون من'

گفتگوی آپارات با عادله محسنی حقوق‌دان، حسین دانش کارشناس سینمای افغانستان و صحرا مانی کارگردان درباره فیلم 'هزار و یک زن چون من' را اینجا ببینید.