جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹)

تا جمعه ۶ دی ۱۳۹۸ (برابر با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹)