پارلمان جدید بریتانیا چگونه پارلمانی خواهد بود؟

پارلمان جدید بریتانیا چگونه پارلمانی خواهد بود؟

دولت جدید بریتانیا با سخنرانی ملکه الیزابت در مجلس اعیان کارش را رسما آغاز کرد. در سخنرانی ملکه ۳۰ لایحه که اصول برنامه های دولت را تشکیل می دهد معرفی شدند. تاکید این برنامه ها بر خروج بریتانیا در پایان ماه ژانویه از اتحادیه اروپاست.

جرمی کوربین رهبر حزب مخالف دولت، این برنامه ها را تقلید بدون محتوایی از برنامه های پیشنهادی حزب کارگر دانسته است. در انتخابات سراسری هفته گذشته در بریتانیا حزب محافظه کار اکثریت قابل توجهی از کرسی های پارلمان را بدست آورد. در گفت و گو با یاسمین میظر سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد پرسیدیم مجلسی که از دیروز آغاز بکار کرده چگونه مجلسی ست آیا باید انتظار داشت تمام و کمال و بی هیچ چالشی از سوی رقیب برنامه های حزب حاکم محافظه کار در آن رای بیاورد؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.