راز دانش: جنبه‌های پنهان سوءتغذیه‏

راز دانش: جنبه‌های پنهان سوءتغذیه‏

راز دانش عنوان برنامۀ علمی هفتگی است که هر یکشنبه از برنامۀ چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود و سینا علی‌نژاد آن را تهیه می‌کند.‏

این هفته نخست از زبان یک متخصص تغذیه و سلامت دربارۀ جنبۀ کمتر شناخته‌شدۀ سوءتغذیه خواهیم شنید که لزوماً ناشی از کمبود کالری نیست.‏

سپس به احتمال گسترش آلودگی ناشی از فلز لیتیم؛ ماده‌ای که خیلی‌ها امیدوارند از تکیۀ انسان به سوخت‌های فسیلی کم کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏