از دو سوی آمو: اجرای زنده نظرداد عثمانی و قندیل تویرو

از دو سوی آمو: اجرای زنده نظرداد عثمانی و قندیل تویرو

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته علاوه بر ترانه های تازه، نظرداد عثمانی و قندیل تویروو با گیتار و صدای خوش به استودیو آمده اند تا برای شنوندگان زنده بخوانند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.