جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ (برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹)

تا جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ (برابر با ۳ ژانویه ۲۰۱۹)