سالی پربار برای موسیقی تاجیکستان و افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: سالی پربار برای موسیقی تاجیکستان و افغانستان

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در برنامه این هفته از دو سوی آمو، ترانه های برتر سال ۲۰۱۹ مرور می شوند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.