مرور هفتگی مجلات ایران با مسعود بهنود‏

مرور هفتگی مجلات ایران با مسعود بهنود‏

پایان هر هفته، مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن نگاهی می‌کند به مجله‌هایی که در ایران چاپ می‌شوند.‏

‏این هفته مسعود بهنود مروری دارد بر مجله‌های حق ملت، تجارت فردا، دیلمان و هنر و تجربه.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏