راز دانش: ویروس کورونا چه کرانه‌هایی دارد؟‏

راز دانش: ویروس کورونا چه کرانه‌هایی دارد؟‏

راز دانش عنوان برنامۀ علمی هفتگی است که هر یکشنبه از برنامۀ چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود و سینا علی‌نژاد آن را تهیه می‌کند.‏‏‏

این هفته، اول یک اپیدمی‌شناس دربارۀ وضعیت جاری ویروس کووید-١٩ توضیح خواهد داد. و بعد دربارۀ راه‌های تشخیص بیماری و آزمون و خطا با کمک داروهای موجود ضدویروسی برای درمان آن خواهیم شنید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏