گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران: انقلاب فرهنگی به روایت شاهدان

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران: انقلاب فرهنگی به روایت شاهدان

فروردین امسال، چهل‌ سال از شروع دوره‌ای که به نام "انقلاب فرهنگی" در تاریخ جمهوری اسلامی نام‌گذاری شده است، می‌گذرد.

دوره‌ای که در آن طی درگیری‌هایی خونبار، دانشگاه‌ها اشغال و نیروهای مخالف تصفیه شدند.

روند گزینش برای دانشجویان، اساتید و حتی کارکنان دانشگاه‌ها پایه‌گذاری شد و صدها نفر از اساتید و دانشجویانی که گفته می شد با معیارها و ارزش های انقلاب ایران در تضاد هستند، اخراج شدند.

همزمان تلاش برای اسلامی کردن متون دانشگاهی، به‌ویژه علوم انسانی، آغاز شد.

حالا مرکز اسناد حقوق بشر ایران که یک موسسه غیرانتفاعی و مستقر در آمریکاست، در مورد روند اننقلاب فرهنگی و محدودیتهای آکادمیک در ایران، گزارش جدیدی تهیه کرده.

برای تهیه این گزارش با شاهدانی گفتگو شده که مستقیم تحت تاثیر این روند قرار گرفته اند.

در چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه ۳۰ بهمن بهمن ماه ۱۳۹۸برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ میلادی، در همین مورد گفتگویی داشتیم با پیش گفتگویی داشتم با شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.