گفتگوی آپارات - مریم پیربند

گفتگوی آپارات - مریم پیربند

گفتگوی آپارات با مریم پیربند درباره سه فیلم کوتاهش 'با من برقص'، 'سهم من' و 'حنایی' را اینجا ببینید.