راز دانش: چرا آب دریاها اسیدی می‌شود؟‏

راز دانش: چرا آب دریاها اسیدی می‌شود؟‏

راز دانش عنوان برنامۀ علمی هفتگی است که هر یکشنبه از برنامۀ چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود و سینا علی‌نژاد آن را تهیه می‌کند.‏‏‏‏

نزدیک به ١٥٠ سال پیش مأموریتی اکتشافی در اقیانوس‌ها انجام شد که شواهد گردآوری‌شده در آن اکنون به درک بهتر اسیدی شدن دریاها کمک کرده است. موضوع گزارش اول این برنامه همین است.‏

سپس به کشف گودال ناشی از برخورد شهاب‌سنگ بزرگی که هشتصد هزار سال پیش در آسیا به زمین افتاد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏