از دو سوی آمو: از ارتش تا عشق‏

از دو سوی آمو: از ارتش تا عشق‏

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌های تازه‌ای را از حسن کمال، جمیل کریمی، نیلوفر سعیدوا، شهناز رستم و سیبرت صحاب می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏