برخورد اجتماعی ما با معضل کرونا چگونه باشد؟‏

برخورد اجتماعی ما با معضل کرونا چگونه باشد؟‏

ویروس کرونا زندگی اجتماعی را هم در ایران مختل کرده است. حتماً توجه کرده‌اید که این روزها دیگر روبوسی و دست دادن‌ها کمتر شده و کلاً ارتباطات اجتماعی زیر سایۀ ویروس کرونا قرار گرفته است.‏

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٨ (دوم مارس ٢٠٢٠) داریوش رجبیان در این باره با سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس فرانسه و کارشناس آموزش عالی گفتگویی داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏