جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ (برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۲۰)

تا جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (برابر با ۲۴ آوریل ۲۰۲۰)