جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (برابر با ۲ مه ۲۰۲۰)

تا جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ (برابر با ۸ مه ۲۰۲۰)