جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ (برابر با ۱۶ مه ۲۰۲۰)

تا جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ (برابر با ۲۲ مه ۲۰۲۰)