نوعی از آنفولانزا که در میانه قرن بیستم بیش از یک میلیون قربانی گرفت

نوعی از آنفولانزا که در میانه قرن بیستم بیش از یک میلیون قربانی گرفت

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که پنج‌شنبه‌ها از بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏

در برنامه این هفته به سال ١٩۵۸می‌رویم زمانی که شیوع گونه‌ای تازه از آنفولانزا در شرق آسیا شروع شد و بعد از همه‌گیری در جهان بیش از یک میلیون قربانی گرفت.

برنامه شاهد عینی هر پنجشنبه از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود. مجموعه کامل شاهد عینی در صفحه ساوندکلاود بخش فارسی بی‌بی‌سی در دسترس است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.‏