جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ (برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰)

تا جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ (برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰)

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹. برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰.  .
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹. برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰.  .
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹. برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰.  .
سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹. برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰.  .
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹. برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰.  .
پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹. برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰.  .
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹. برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰.  .