شاهد عینی؛ ماجرای گروگان شانزده ساله یک هواپیماربایی

شاهد عینی؛ ماجرای گروگان شانزده ساله یک هواپیماربایی

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که پنج‌شنبه‌ها از بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در برنامه شاهد عینی این هفته سراغ باربارا منش را می‌گیریم که در شانزده سالگی در کانون یکی از عجیب‌ترین هواپیماربایی‌های تاریخ قرار گرفت.

برنامه شاهد عینی هر پنجشنبه از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود. مجموعه کامل شاهد عینی در صفحه ساوندکلاود بخش فارسی بی‌بی‌سی در دسترس است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.