شاهد عینی: تأثیری که دولورس پریدا بر لاتین‌تباران آمریکا گذاشت‏

شاهد عینی: تأثیری که دولورس پریدا بر لاتین‌تباران آمریکا گذاشت‏

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که پنج‌شنبه‌ها از بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏

در این برنامه همراه با مایک لنچین، از دولورس پریدا یکی از نمایشنامه‌نویسان پیشروِ آمریکای لاتین می‌شنویم.‏

آثار چندزبانه و چندفرهنگی او که از آمریکایی‌های کوبایی‌تبار بود، نخستین بار در میانۀ دهۀ ١٩٧٠ میلادی در آمریکا اجرا شد و چشم‌انداز متفاوتی از مهاجران لاتین‌تبار را در آمریکا عرضه کرد.

برنامه شاهد عینی هر پنجشنبه از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود. مجموعه کامل شاهد عینی در صفحه ساوندکلاود بخش فارسی بی‌بی‌سی در دسترس است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.‏