ویدئو؛ زلزله شدید ازمیر ترکیه از نگاه دوربین

ویدئو؛ زلزله شدید ازمیر ترکیه از نگاه دوربین

زلزله‌ای شدید غرب ترکیه و یونان را لرزاند. دوربین‌ها شدت زلزله را ثبت کرده‌اند.