طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران برای چیست؟ ‏

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران برای چیست؟ ‏

مجلس ایران، در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرده است که منصوبان رهبر در فهرست افراد مجاز برای ثبت نام در انتخابات قرار بگیرند.‏

در عین حال، لزوم استعفای رئیسان قوای مقننه و قضائیه، پیش از نامزد شدن برای انتخابات، تصویب نشد.‏

منتقدان می‌گویند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه انتخابات، برای تغییر شرایط به سود و زیان نامزدهای خاص مطرح شده است.‏

در چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه سوم دی ١٣٩٩ (٢٣ دسامبر ٢٠٢٠) داریوش رجبیان در این باره با فرزانه روستایی، کارشناس سیاسی ایران از استکهلم سوئد گفتگو کرد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏