از دو سوی آمو: نغمۀ عربی شبنم ثریا‏

از دو سوی آمو: نغمۀ عربی شبنم ثریا‏

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌های تازه‌ای را شبنم ثریا، خواهرش فرزانۀ خورشید، جاوید شریف، مدینه حق‌نظروا، پرویز صدق‌ و اجمل پنهان می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏