جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ (برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۱)

تا جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ (برابر با ۵ مارس ۲۰۲۱)

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۱.  .
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۱.  .
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۱ مارس ۲۰۲۱.  .
سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۲ مارس ۲۰۲۱.  .
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۳ مارس ۲۰۲۱.  .
پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۴ مارس ۲۰۲۱.  .
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۵ مارس ۲۰۲۱.  .