جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ (برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۱)

تا جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰ (برابر با ۲۶ مارس ۲۰۲۱)

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹. برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۱.  .
یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۱.  .
دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۲۲ مارس ۲۰۲۱.  .
سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۲۳ مارس ۲۰۲۱.  .
چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۲۴ مارس ۲۰۲۱.  .
پنج‌شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۲۵ مارس ۲۰۲۱.  .
جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۲۶ مارس ۲۰۲۱.  .