از دو سوی آمو؛ از اشکان عرب تا نشانه رستم

از دو سوی آمو؛ از اشکان عرب تا نشانه رستم

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏

در این برنامه آهنگ‌ها را از اشکان عرب، نشانه رستم، آوا اکبری، منصور فرهمند و مدینه قدما می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏