جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ (برابر با ۳ آوریل ۲۰۲۱)

تا جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ (برابر با ۹ آوریل ۲۰۲۱)

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۳ آوریل ۲۰۲۱.  .
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۴ آوریل ۲۰۲۱.  .
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۵ آوریل ۲۰۲۱.  .
سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۶ آوریل ۲۰۲۱.  .
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۱.  .
پنج‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۸ آوریل ۲۰۲۱.  .
جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰. برابر با ۹ آوریل ۲۰۲۱.  .