از دو سوی آمو؛ از سیتا قاسمی تا اكمل جمعه‌یف

از دو سوی آمو؛ از سیتا قاسمی تا اكمل جمعه‌یف

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏

در این برنامه ترانه‌هایی تازه از سیتا قاسمی، فرهاد دریا، نعیم پوپل، رفاعت جمشید و اكمل جمعه‌یف می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏