از دو سوی آمو؛ از صبرینه مرزا تا صدر‌الدین نجم‌الدین

از دو سوی آمو؛ از صبرینه مرزا تا صدر‌الدین نجم‌الدین

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در این برنامه ترانه‌هایی را از صبرینه مرزا ، ساحل عزیزی ، صدر‌الدین نجم‌الدین ، لطیفه عزیزی و شریف قربان می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏