جدول برنامه‌های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

از شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱)

تا جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰ (برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱)

شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰. برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱.  .
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰. برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱.  .
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰. برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱.  .
سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰. برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱.  .
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰. برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱.  .
پنج‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰. برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱.  .
جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰. برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱.  .