۶۰ دقیقه

خبر، بخش مهمی از برنامه های روزانه تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی است. در این برنامه خبری يک ساعته، تصويری روشن و ساده از رویدادهای پیچیده جهان ارايه و همچنین تاثیر این رویدادها بر زندگی روزمره مردم بررسی می‌شود.

آدرس پست الکترونیک بخش فارسی بی‌بی‌سی: persian@bbc.co.uk

*ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.