فیلم مستند بی‌بی‌سی: دختران پسرپوش

---------------------------

به دليل نداشتن حق پخش از طريق وبسايت، امکان پخش اکثر برنامه های مستند در اين صفحه وجود ندارد. اين برنامه ها را می توانيد در ساعت های مشخص شده در جدول پخش برنامه ها، در تلويزيون فارسی بی بی سی تماشا کنيد.

آدرس پست الکترونیک برنامه های مستند: mostanad@bbc.co.uk