به عبارت دیگر: گفتگو با اردشیر زاهدی

۵۶ سال از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در ایران می گذرد. سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا طی ۳۰ سال گذشته اسنادی منتشر کرده اند و براساس آن می گویند که آنها در آن کودتا نقش موثری داشته اند. ولی اردشیر زاهدی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، که در این شهر زیبای سوئیس مونترو زندگی می کند می گوید که سازمان های اطلاعاتی راست نمی گویند، از نظر او آنچه در ۲۸ مرداد اتفاق افتاد یک قیام ملی بود، نه کودتا. خود را می فریبد یا شواهد و اسنادی دارد که دیگران ندارند. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۸/۲۵